O nás

Čo liečime?

Indikácie pre dospelých

Indikácie pre dospelých

Choroby pohybového ústrojenstva

 • reumatoidná artritída a jej varianty
 • ankylotizujúca spondylartritída – všetky štádiá skoliózy
 • reaktívne a druhotné artritídy
 • koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím
 • artrózy sprevádzané funkčnou poruchou
 • vertebrogénny syndróm s prechod. bolestivými poruchami chrbtice
 • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácii s použitím kĺbovej náhrady
 • hemofilická artropatia
 • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva
 • Bechtěrova choroba

Choroby obličiek a močových ciest

 • netuberkulózne zdĺhavé zápaly močových ciest
 • zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, cyst. ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou nelieč. hyperparatyreózy
 • obojstranná nefrolitiáza, cystínová nefrolitiáza
 • stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukč. operáciách močových ciest a stav po prostatektómiách s komplik. priebehom do 12 mesiacov po operácii
 • prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, stavy po prostatektómii

Nervové choroby

 • chabé obrny a stavy po poliomyelitíde (klient musí byť sebaobslužný)
 • polyneuropatie s paretickými prejavmi
 • hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia
 • roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy
 • nervovosvalové degeneratívne choroby
 • detská mozgová obrna
 • Parkinsonova choroba
 • iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

Choroby tráviaceho ústrojenstva

 • funkčné žalúdočné dyspepsie
 • vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu remisie
 • regionálna enterokolitída, Crohnova choroba
 • chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlč. ciest
 • chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami

Ženské choroby

 • chronické zápaly vnútorných rodidiel
 • stavy po operáciách vnútorných rodidiel

Onkologické choroby

 • onkologické choroby po ukončení komplexnej liečby, bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia

Choroby z povolania

 • liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia
 • ochorenia vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny)
 • ochorenia kostí, kĺbov, svalov šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením
 • choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzik. škodlivinami
 • liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravár. prácach hlav. technol. zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomoc. prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky
Indikácie pre deti

Indikácie pre deti

Choroby pohybového ústrojenstva

  • reumatoidná artritída a jej varianty
  • ankylotizujúca spondylartritída – všetky štádiá skoliózy
  • reaktívne a druhotné artritídy
  • koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím
  • artrózy sprevádzané funkčnou poruchou
  • vertebrogénny syndróm s prechod. bolestivými poruchami chrbtice
  • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácii s použitím kĺbovej náhrady
  • hemofilická artropatia
  • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva
  • Bechtěrova choroba
  • </ul >

Choroby obličiek a močových ciest

   • netuberkulózne zdĺhavé zápaly močových ciest
   • zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, cyst. ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou nelieč. hyperparatyreózy
   • obojstranná nefrolitiáza, cystínová nefrolitiáza
   • stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukč. operáciách močových ciest a stav po prostatektómiách s komplik. priebehom do 12 mesiacov po operácii
   • prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, stavy po prostatektómii

Nervové choroby

   • chabé obrny a stavy po poliomyelitíde (klient musí byť sebaobslužný)
   • polyneuropatie s paretickými prejavmi
   • hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia
   • roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy
   • nervovosvalové degeneratívne choroby
   • detská mozgová obrna
   • Parkinsonova choroba
   • iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

Choroby tráviaceho ústrojenstva

   • funkčné žalúdočné dyspepsie
   • vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu remisie
   • regionálna enterokolitída, Crohnova choroba
   • chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlč. ciest
   • chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami

Ženské choroby

   • chronické zápaly vnútorných rodidiel
   • stavy po operáciách vnútorných rodidiel

Onkologické choroby

  • onkologické choroby po ukončení komplexnej liečby, bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia
  •  syndróm periférneho motorického neurónu (chabé obrny)
  • svalová dystrofia a iné svalové ochorenia
  • detská mozgová obrna
  • iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu
Kontraindikácie

Kontraindikácie

 • Všetky choroby v akútnom štádiu
 • Tehotenstvo
 • Stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po odznení choroby, stavy po akútnej tromboflebitíde do šiestich týždňov po odznení choroby
 • Labilný a dekompenzovaný diabetes mellitus
 • Kachexia
 • Aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie
 • Demencia
 • Nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu
 • Destabilizovaná arteriálna hypertenzia, ťažká pľúcna hypertenzia, ťažké vrodené aj získané nekorigované srdcové chyby, závažné poruchy srdcového rytmu, nestabilné formy ischemickej choroby srdca, kardiálna dekompenzácia , stavy s vysokým rizikom embolizácie
 • Stavy po cievnych mozgových príhodách s ťažkým motorickým a senzorickým deficitom vyžadujúce trvalú pomoc inej osoby pri bežných denných úkonoch
 • Pri sklerosis multiplex výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do jedného roku
 • Paroxysmálne svalové obrny
 • Pri syringomyelii dýchacie a hltacie poruchy
 • Pri zápalových ochoreniach kĺbov a chrbtice vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, tuberkulózne artritídy
 • Nestabilizovaná osteonekróza hlavíc alebo acetábula bedrových a ostatných kĺbov
 • Kompresívny radikulárny syndróm
 • Infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo
 • Krvácanie
 • Zhubné nádory, pokiaľ nie sú v plnej remisii
 • Epilepsia s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • Závislosť na návykových látkach

Pre koho sme

Poistenci

Poistenci

Milí poistenci zdravotných poisťovní,

ďakujeme Vám za záujem o absolvovanie kúpeľného pobytu v Turčianskych Tepliciach. Radi Vás informujeme, že naše kúpele majú v súčasnosti platné zmluvy o poskytovaní kúpeľnej liečebnej starostlivosti (A,B) so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami.

Nezabúdajte, že si môžete sami vybrať, ktoré kúpele chcete navštíviť a Vaša poisťovňa to akceptuje. V prípade, že si nevyberiete, kúpele Vám určí poisťovňa podľa ponuky voľných miest a vzdialenosti od Vášho bydliska.

Vysoká kvalita našich služieb je garantovaná viacerými celosvetovo uznávanými certifikátmi. Pre lepšiu orientáciu sme pre Vás pripravili „KÚPEĽNÉ DESATORO PRE POISTENCOV“ obsahujúce informácie a praktické rady, ktoré Vám pomôžu pri vybavovaní kúpeľného návrhu.

Tešíme sa na Vašu návštevu u nás.

Ing. Zuzana Ďurinová
generálna riaditeľka


KÚPEĽNÉ DESATORO

1 – PÄŤ VÝHOD TURČIANSKYCH KÚPEĽOV

 1. Tradícia a poloha – Kúpele Turčianske Teplice patria k najstarším slovenským kúpeľom s jedinečnou polohou – ležia priamo na tektonickom zlome na tzv. piscine – priamo na prameni termálnej minerálnej vody.
 2. Unikátna liečivá voda – turčianska termálna minerálna voda je bohato mineralizovaná (sírany, hydrouhličitany, vápnik, horčík, železo a ďalšie) a má dokázateľne liečivé účinky na ochorenia pohybového aparátu, urologické, nervové a gynekologické ochorenia. Celková mineralizácia až 1524 mg/l. je jedna z najvyšších – nielen na Slovensku.
 3. Modernizácia – V Kúpeľoch Turčianske Teplice sme za posledných 10 rokov investovali značné zdroje do zvýšenia štandardu zdravotnej starostlivosti, ale aj do ubytovania a gastronómie.
 4. Kvalifikované služby – ústretový a odborne školený personál Vám poskytne širokú škálu kúpeľných služieb.
 5. Nádherné okolie – okolie Turčianskych Teplíc a aj celého regiónu Turca ponúka pestré možnosti pre aktívne trávenie voľného času počas celého roka.

2 – KTO NAVŠTEVUJE NAŠE KÚPELE

POISTENCI – PRI INDIKAČNEJ SKUPINE „A“

 • Zdravotná starostlivosť (lekárske vyšetrenia, liečebné procedúry), ubytovanie aj strava je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.
 • S odvolaním sa na zákon č. 268/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. sme povinní s účinnosťou od 15.10.2014 vyberať za odplatné prechodné ubytovanie daň z ubytovania. Jeho aktuálna výška podľa platného VZN mesta Turčianske Teplice činí 1 € na osobu a noc. S účinnosťou od 24.10.2014 znižujeme výšku kúpeľného poplatku z doterajšieho 1 € na osobu a noc na 0,05 € na osobu a noc (vrátane DPH).
 • Pacient si pri kúpeľnej liečbe uhrádza cestovné do kúpeľného zariadenia.
 • Pacient si pri kúpeľnej liečbe uhrádza poplatok za služby vo výške 1,66 € za každú noc pobytu v kúpeľoch.

Kto je od poplatku za služby oslobodený?

 • Pri skupine A – nositelia najmenej striebornej Jánskeho plakety
 • Pacienti v stave hmotnej núdze platia poplatok za prvé 3 noci pobytu. Je potrebné preukázať sa rozhodnutím o dávke sociálnej pomoci z príslušného úradu vydaným podľa osobitného predpisu.

POISTENCI – PRI INDIKAČNEJ SKUPINE „B“

 • Zdravotná starostlivosť (lekárske vyšetrenia, liečebné procedúry) je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby (stravovanie a pobyt na lôžku) nie sú hradené poisťovňou, pacient si ich hradí sám.
 • S odvolaním sa na zákon č. 268/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. sme povinní s účinnosťou od 15.10.2014 vyberať za odplatné prechodné ubytovanie daň z ubytovania. Jeho aktuálna výška podľa platného VZN mesta Turčianske Teplice činí 1 € na osobu a noc. S účinnosťou od 24.10.2014 znižujeme výšku kúpeľného poplatku z doterajšieho 1 € na osobu a noc na 0,05 € na osobu a noc (vrátane DPH).
 • Pacient si pri kúpeľnej liečbe uhrádza cestovné do kúpeľného zariadenia.

SAMOPLATCI

Ako samoplatci si môžete ľubovoľne vybrať z pobytov zameraných na relax, liečbu a prevenciu.

 • liečebné pobyty
 • wellness pobyty
 • dovolenkové pobyty

3 – INDIKÁCIE LIEČENÉ V KÚPEĽOCH TURČIANSKE TEPLICE

Pozrite si indikácie:

4 – VŠEOBECNÉ KONTRAINDIKÁCIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI

Pozrite si kontraindikácie

5 – AKO SI VYBAVIŤ NÁVRH NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

NÁVRH NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

O kúpeľnú liečbu musíte požiadať Vy sám/sama ako pacient/pacientka. Ak chcete, aby Vám kúpeľnú liečbu uhradila zdravotná poisťovňa, odporúčame Vám, aby ste si dali samotný návrh vypísať všeobecnému lekárovi pre dospelých alebo špecialistovi.

VYŠETRENIA

K vypísanému tlačivu o návrhu kúpeľnej liečby musia byť priložené klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace. Indikačný zoznam uvádza, ktoré vyšetrenia konkrétne musí pacient absolvovať.

Pacienti nad 70 rokov musia mať okrem základných vyšetrení priložené aj výsledky interného vyšetrenia.

DORUČENIE NÁVRHU NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Kompletný návrh potom osobne alebo poštou doručíte Vašej zdravotnej poisťovni, ktorá ho po posúdení svojím revíznym lekárom následne schváli alebo zamietne.

SCHVÁLENIE KÚPEĽNEJ LIEČBY

V prípade, ak máte schválenú skupinu A, návrh na kúpeľnú starostlivosť bude zaslaný do Vami vybraných kúpeľov a zdravotná poisťovňa Vám pošle informáciu o schválení kúpeľnej liečby na Vašu poštovú adresu.

V prípade, ak máte schválenú skupinu B, spolu s návrhom dostanete aj zoznam kúpeľov, v ktorých môžete absolvovať kúpeľnú liečbu.

VYBERTE SI NÁS

V zozname nájdete aj naše Kúpele Turčianske Teplice v prípade, že máte niektorú z vyššie uvedených indikácií.
Štandardne máte kontinentálne stravovanie s určitou dohodnutou stravnou jednotkou, alebo je možnosť doplatiť si stravovanie formou švédskych stolov.

DĹŽKA POBYTU

Dĺžku pobytu upravuje indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť Slovenskej Republiky.

6 – AKÉ VYŠETRENIA MUSÍTE ABSOLVOVAŤ PRED NÁSTUPOM

Maximálne 14 dní pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musíte mať vystavené potvrdenie od všeobecného lekára, že ste schopní túto liečbu absolvovať.

7 – NEZABUDNITE SI ZOBRAŤ DO KÚPEĽOV

preukaz poistenca, občiansky preukaz
oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, ktoré ste dostali z poisťovne
predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré ste obdržali z kúpeľov
potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od Vášho lekára nie staršie ako 14 dní z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie predložte pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi.
zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate (v takom množstve, aby Vám vystačili na celú dĺžku pobytu liečenia).

8 – KTO URČUJE LIEČEBNÝ PROGRAM V KÚPEĽOCH

Kompletný liečebný program zostavuje náš odborný lekár pre každého pacienta individuálne na základe vstupného lekárskeho vyšetrenia a aktuálneho zdravotného stavu.

V Turčianskych kúpeľoch pracuje tím skúsených lekárov vo viacerých medicínskych odboroch. Radi klientom poradia, ktoré procedúry sú s ohľadom na ich aktuálny zdravotný stav vhodné na liečbu ich zdravotných ťažkostí, či prevenciu. Na jednotlivých pracoviskách sa o klientov postarajú aj skúsení fyzioterapeuti, maséri a pracovníci balneoterapie.

9 – KTO MÁ NÁROK NA SPRIEVODCU

Sprievodcu pre pobyt schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne.

Sprievodca platí pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti 3,32 eur za jeden deň pobytu za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. f) zákona, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. f) zákona č. 577/2004 Z. z.

10 – UŽITOČNÉ INFORMÁCIE – PRIAME KONTAKTY

Chcete sa poradiť ohľadom kúpeľného pobytu hradeného cez zdravotnú poisťovňu (poistenci A, B)? Informujte sa:

Tatiana Babišová +421 43 49 13 363 babisova@therme.sk

Mgr. Michal Čavrnoch +421 43 49 13 389 cavrnoch@therme.sk

Sme Vám k dispozícii od Po – Pia v čase od 8:00 – 16:30 hod.

Indikačná skupina B – počas pracovných dní i víkendov:

Recepcia LD Aqua +421 43 4913 001 recepciaaqua@therme.sk
Recepcia LD G +421 43 4913 001 recepciag@therme.sk

Samoplatci

Samoplatci

Neváhajte nám napísať, radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Váš e-mail bol odoslaný úspešne

Čoskoro sa Vám ozveme s odpoveďou.