Indikácie pre deti
*****

Dospelí
1
Deti
0

Choroby pohybového ústrojenstva

  • reumatoidná artritída a jej varianty
  • ankylotizujúca spondylartritída – všetky štádiá skoliózy
  • reaktívne a druhotné artritídy
  • koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím
  • artrózy sprevádzané funkčnou poruchou
  • vertebrogénny syndróm s prechod. bolestivými poruchami chrbtice
  • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácii s použitím kĺbovej náhrady
  • hemofilická artropatia
  • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva
  • Bechtěrova choroba
  • </ul >

Choroby obličiek a močových ciest

   • netuberkulózne zdĺhavé zápaly močových ciest
   • zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, cyst. ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou nelieč. hyperparatyreózy
   • obojstranná nefrolitiáza, cystínová nefrolitiáza
   • stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukč. operáciách močových ciest a stav po prostatektómiách s komplik. priebehom do 12 mesiacov po operácii
   • prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, stavy po prostatektómii

Nervové choroby

   • chabé obrny a stavy po poliomyelitíde (klient musí byť sebaobslužný)
   • polyneuropatie s paretickými prejavmi
   • hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia
   • roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy
   • nervovosvalové degeneratívne choroby
   • detská mozgová obrna
   • Parkinsonova choroba
   • iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

Choroby tráviaceho ústrojenstva

   • funkčné žalúdočné dyspepsie
   • vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu remisie
   • regionálna enterokolitída, Crohnova choroba
   • chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlč. ciest
   • chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami

Ženské choroby

   • chronické zápaly vnútorných rodidiel
   • stavy po operáciách vnútorných rodidiel

Onkologické choroby

  • onkologické choroby po ukončení komplexnej liečby, bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia
  •  syndróm periférneho motorického neurónu (chabé obrny)
  • svalová dystrofia a iné svalové ochorenia
  • detská mozgová obrna
  • iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu

Neváhajte nám napísať, radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Váš e-mail bol odoslaný úspešne

Čoskoro sa Vám ozveme s odpoveďou.