Užitočné informácie

Rekreačná poukážka

Text

Viete že Rekreačné poukazy pre zamestnancov je možné využiť od 1.1.2019, a to na základe novely Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorá bola schválená dňa 23. októbra 2018 Národnou radou SR ?

To znamená, dovolenku na Slovensku v prípade že spĺňate nižšie uvedené podmienky je váš zamestnávateľ povinný preplatiť.

 Prečítajte si nižšie kompletné podmienky:

  • Predmetom podpory sú pobytové balíky, musia obsahovať najmenej dve prenocovania na území SR, môžu zahŕňať aj stravovacie a iné služby súvisiace s rekreáciou.
  • Rekreačný poukaz môže zamestnanec využiť aj na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti, osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii
  • Pobytové balíky je možné uhradiť rekreačnými poukazmi alebo vlastnými financiami zamestnanca.
  • Ak nebude príspevok poskytnutý formou rekreačného poukazu, zamestnanec bude musieť zamestnávateľovi  preukázať oprávnené výdavky do tridsať dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov s označením mena zamestnanca.

 

Povinnosti a nároky

  • Musíte pracovať vo firme s viac ako 49 zamestnancami = povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu, alebo rekreačný poukaz.
  • Firmy do 49 zamestnancov môžu rekreačné poukazy využiť na motiváciu zamestnancov dobrovoľne.
  • Nárok má zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
  • zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší čas, má nárok na nižšiu sumu zodpovedajúcu kratšiemu pracovnému času
  • Príspevok zo strany zamestnávateľa je vo výške 55 % oprávnených výdavkov, maximálne do sumy 275 eur ročne.
  • Príspevok zamestnávateľa je 55 %, Zamestnanec doplatí 45 %.

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, na preplatenie u zamestnávateľa Vám stačí faktura (doklad o zaplatení) od nás z kúpeľov.

 

Vyberte si u nás pobyt

V prípade záujmu o vystavenie daňového dokladu pre účely získania príspevku na rekreáciu nás pred príchodom na pobyt, príp. najneskôr počas check-in informujte o požadovanej podobe riadneho daňového dokladu.

Dodatočná zmena zaúčtovaného daňového dokladu po odchode z pobytu nie je možná.

Neváhajte nám napísať, radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Váš e-mail bol odoslaný úspešne

Čoskoro sa Vám ozveme s odpoveďou.