Užitočné informácie

Kariéra

Informácia pre záujemcov

Informácie o voľných pracovných miestach uverejňujeme na internetovej stránke profesia.sk. Osloviť nás môžete aj prostredníctvom

Na voľné pracovné miesto sa môžete prihlásiť poslaním motivačného listu a životopisu. Tieto dokumenty môžete poslať e-mailom alebo poštou. Po doručení vášho motivačného listu a životopisu personálne oddelenie posúdi a následne vyhodnotí vašu kvalifikáciu a uvádzané schopnosti na ponúkanú pracovnú pozíciu a zaradí vás do výberového konania. Kandidáti, ktorí požiadavky na voľnú pracovnú pozíciu spĺňajú budú kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie

Výberové konanie môže pozostávať z viacerých kôl a kandidát sa postupne zúčastňuje osobných pohovorov. Posudzovanie výsledkov jednotlivých kandidátov závisí od veľkosti výberového konania, trvá najviac 3 týždne. Všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili výberového konania, sú následne kontaktovaní a oboznámení s výsledkami.

Motivačný list

Motivačný list slúži na predstavenie uchádzača o ponúkanú pracovnú pozíciu. Je potrebné v ňom uviesť prečo sa o pracovnú pozíciu uchádzate, zdôrazniť vaše konkrétne a špecifické schopnosti a vlastnosti, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky.

Životopis

Správne napísaný životopis musí obsahovať všetky najdôležitejšie fakty týkajúce sa ponúkanej pracovnej pozície. Musí obsahovať informácie o vašom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, školeniach, pracovných skúsenostiach so stručným popisom činností, ktoré ste vykonávali, schopnostiach, zručnostiach a iných výhodách, ktoré ponúkate našej spoločnosti. V motivačnom liste alebo životopise nezabudnite uviesť váš telefonický kontakt.

Kontaktovať budene len vybraných uchádzačov. Ak si prajete, aby sme vás zaradili do databázy uchádzačov za účelom opakovaného kontaktovania, uveďte v žiadosti Súhlas so zaradením do databázy uchádzačov a oboznámte sa so spracúvaním osobných údajov.

Neváhajte nám napísať, radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Váš e-mail bol odoslaný úspešne

Čoskoro sa Vám ozveme s odpoveďou.