Diagnostické balíky

Kardio Plus

Kardio Plus zahŕňa:

  • komplexné lekárske vyšetrenie všetkých orgánových systémov a následne so zameraním na kardiovaskulárny systém
  • EKG vyšetrenie
  • záťažové EKG vyšetrenie – ergometria
  • spirometrické vyšetrenie
  • echokardiografické vyšetrenie
  • Holterovo monitorovanie EKG
  • Holterovo monitorovanie TK
  • komplexné biochemické vyšetrenie krvi na posúdenie kardiovaskulárnych, endokrinologických, gastroenterologických faktorov
  • konzultácia s asistentom výživy
  • záverečné lekárske vyšetrenie a odporúčanie
 

Pultová cena balíka: 940,00 €
Cena pre hostí Zlatých kúpeľov: 500,00 €