Diagnostické balíky

Kardio Mini

Kardio Mini obsahuje

  • EKG vyšetrenie
  • echokardiografické vyšetrenie
  • biochemické vyšetrenie krvi na posúdenie kardiovaskulárnych rizikových faktorov
 

Pultová cena balíka: 240,00 €
Cena pre hostí Zlatých kúpeľov: 140,00 €