Royal News

Večer Royal Night v štýle rakúsko-uhorskej monarchie

Počas Kráľovskej noci ste mohli prežiť atmosféru cisárskeho dvora z čias Márie Terézie. Predstavila sa Vám šermiarska skupina Bojník so svojím vystúpením a módnou prehliadkou dobového oblečenia a dobovej spodnej bielizne. Špeciality maďarskej kuchyne Vám pripravili kuchári z Elsö Magyar Fehérasztal lovagrend a do rytmu viedenských valčíkov i maďarských čardášov zahral Brillant orchester.